Kundalini Yoga International

A Global Community of Living Yoga

Bless me, my Creator. Give me conscious living so that I can travel this journey each day and each mile with all love and affection, knowing the unknown.

- Yogi Bhajan

Teacher trainings

Kundaliniyoga fördjupning/lärarutbildning, nivå 1. Fördjupa din egen yoga, lär om yogisk visdom, kriyas, chakras och tio kroppar. Åk på retreat med sadhana, vegetarisk mat och inre växande. Du kan gå utbildningen för egen del, utan lärarplaner. Den nya tiden är nu!

Läs mer